Sztuka

Magiczne odgłosy Jedwabnego Szlaku

Ten zespół rzesza muzyków pochodzących z krajów niegdyś znajdujących się na Szlaku Jedwabnym. Pod kierunkiem światowej sławy wiolonczelisty, Amerykanina Yo Yo Ma, grupa eksperymentuje i bada, co powstanie ze spotkania ludzi i muzyki różnych, pozornie obcych sobie światów.