Zdaniem Islamisty

Kłamstwem nikogo nie nawrócicie. O „ewangelizacji” muzułmanów według „Gościa Niedzielnego”

To prawda, że islam budzi lęk w Polakach. Ale ten lęk nie jest wywoływany realnym zagrożeniem, bądź doświadczeniem prześladowania. Lęk „uzasadniają” raczej politycy i ludzie Kościoła.